ULUSLARARASI PROJELER

AVRUPA BİRLİĞİ KA-2 Stratejik Ortaklıklar Projesi

“ACTIVATE! ACTIVe lessons And gamificaTion for bEtter social inclusion”

Download Booklet

Erasmus+ Proje web sitesi için tıklayınız.?

 

Biltes Koleji’nin koordinatörlüğü’nde 2017-2019 yılları arasında İspanya, Letonya, Polonya’dan partner okullarla gerçekleştirilen  “ACTIVATE! ACTIVe lessons And gamificaTion for bEtter social inclusion” projemiz başarıyla tamamlandı. 2017 yılında T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı Ulusal Ajans’ın değerlendirmesi sonucunda hibe almaya hak kazanan projemizde onlarca öğrenci önemli bir uluslararası deneyim kazandılar.

4 ülkeden öğrenci ve öğretmenlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen buluşmalarda “Oyunlaştırma, Aktif Öğrenme, Akran Öğrenimi” gibi metodlarla çalışmalar yapıldı. Birçok uluslararası aktivitenin gerçekleştiği ülke toplantılarında öğrencilerin sosyal dahil olma, kültürel çeşitlilik, uluslararasılaşma gibi kavramlarda farkındalıklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi sağlandı. Önümüzdeki yıllarda da Avrupa Birliği projelerine katılmayı hedefleyen kolejimiz bu tür değişim projelerine başvuruları sürekli hale getirecek.

Proje Türü: Avrupa Birliği KA2 Projesi (Key Action 2) Stratejik Ortaklıklar (Strategic Partnerships)

Proje Adı: ACTIVATE! ACTIVe lessons And gamificaTion for bEtter social inclusion

Proje Başlangıç: 01.10.2017

Proje Bitiş: 30.09.2019

Toplam Süre: 24 Ay

Proje Teması: Dezavantajlı durumda olan, kendini dışlanmış hisseden ve sosyal uyum sorunu yaşayan ortaokul öğrencilerinin; “Eğitimde oyunlaştırma”, “Akran Eğitimi”, “Aktif Öğrenme”, “Geleneksel Oyunlar”, “Sanat Faaliyetleri” gibi çalışmalarla sosyalleşmelerini ve okul hayatına dahil edilmelerini sağlamak ve akademik başarılarını arttırmak. Bu konularda eğitim metodları geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

Proje Koordinasyon ve İletişim: Ferhat Bilgin Önol ( ferhat.onol@biltes.k12.tr )

Partner Okullarımız:

 

“Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

“Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”