Biltes Eğitim Kurumları

Misyonumuz

Biltes Eğitim Kurumları olarak, okul öncesinden 8. sınıfa kadar bireysel farklılıkları gözeten programımız sayesinde çok dilli, ilgi ve yeteneklerini keşfedip geliştirebilen, yenilikçi ve yaşam boyu öğrenen, sosyal, ulusal-uluslararası ve Atatürk’ün ilke ve inkılâplarına bağlı vatandaşlar yetiştiriyoruz.

  1. yüzyıl dünya vatandaşı olarak tüm öğrencilerimizin dünyanın neresinde olurlarsa olsun başarılı olabilmeleri için gerekli becerilere sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden programımız akademik başarıyı geliştirmenin yanında, öğrencilerin farklılıklara değer veren, küresel sorunlara karşı bilinçli, fark yaratan dünya insanları olarak yetişmelerini sağlıyoruz.

 

VİZYONUMUZ

* Anadilimiz olan Türkçeyi ve en az bir yabancı dili yaşamında verimli bir şekilde kullanan bireyler yetiştirmek.

* Öğrenme bilincini öğrencisine bir ihtiyaç olarak hissettirmek; öğretmenlerle birlikte

Çalışarak ve ideallere onlarla ‘’birlik bilinciyle ilerlemek’’.

* Akademiye inanan ve okul varoluş araçlarına aidiyet hisseden ve her daim bu araçları geliştirme hedeflerinde olan idari çalışanlarla aynı yolda yürümek.