BİLTES Koleji’nin hizmet kalitesi ve başarısının belirleyici öğesi nitelikli işgücüdür. Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerinin sağlanması, kurum gelişimi açısından büyük önem taşır. Bu nedenle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini tanımalarına yardımcı olacak gelişim alanları belirlenir, uygun eğitim programları ile desteklenir.

BİLTES Koleji’nin insan kaynakları profili aşağıdaki başlıklar altında ele alınmaktadır.

  • Kuruma bağlıdır. Kurumun menfaatini gözetir.
  • Öğrenci – veli odaklıdır. Hizmetlerin gerçekleştirilmesi öğrenci-veli istek ve beklentileri üzerinde odaklanır.
  • Kurumun başarısı ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi konusunda isteklidir.
  • Amaç ve hedefler doğrultusunda etkin, uyumlu ekip çalışmasına yatkındır.
  • Teknolojik gelişmelere ve yeni iş yapış tarzlarına hızlı uyum gösterir.
  • Kişisel özgüvene sahip ve gelişmeye açıktır.
  • İnisiyatif kullanma yeteneği ve sorumluluk duygusuna sahiptir.

İnsan Kaynakları Eğitim Ve Geliştirme

BİLTES Koleji, insan kaynaklarının performansını artırmak için, gereksinimler doğrultusunda eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yer vermektedir. Eğitim geliştirme gereksinimleri büyük ölçüde çalışanların yetkinlikleri de dikkate alınarak kurum genelinde belirlenen hedeflerden türetilmektedir.

Oryantasyon Eğitimleri

BİLTES Koleji’nde yeni başlayan öğretmenlere kurumun genel işleyişi hakkında ve atanacakları görevin sorumlulukları ile ilgili bilgilerin aktarıldığı eğitimler yer almaktadır. Bu eğitimler kurumumuzda uygulanan veya uygulama aşamasında olan sistemlerin yeni öğretmenlere tanıtılması niteliğindedir. Daha sonraki aşama; okullarımızda çalışmakta olan öğretmenlere bilgilerini tazelemeye ve güncelleştirmeye yönelik olarak verilen eğitimleri kapsar.

Biltes Eğitim Grubuna İş Başvurusunda Bulunmak.

Biltes Eğitim grubuna İş başvurusunda bulunmak için kişisel bilgilerinizi, deneyimlerinizi, başvurmak istediğiniz pozisyonu(Öğretmen,Müdür vb.) ve CV dosyanızı ek’e ekleyerek info@biltes.k12.tr mail adresine mail göndermeniz  yeterli olacaktır. İlgili pozisyonda bir ihtiyaç olması durumunda başvurularınız İK ekibimiz tarafından incelenerek uygun görülmeniz durumunda size dönüş sağlanacaktır.