BİLTES INTERNATIONAL PRE-SCHOOL

Biltes International Pre-School Vadistanbul Kampüsü’nde, sorgulamaya dayalı eğitim modelimizle, öğrencilerimizin çevresi ile ilgili merakını artırmayı hedefliyor ve onların bireysel öğrenme süreçlerinin farkında olmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımızı hayat boyu öğrenen bireyler olarak yetiştirmek adına, International Baccalaureate PYP Eğitim Sistemi’ne adaylık yapıyoruz. Her sorgulamayı, farklı disiplinler arası alanlara göre inceliyoruz ve öğrencilerimizi kendi öğrenme süreçlerinde istekli ve kararlı olmaları için destekliyoruz. Çocuklarımızın; sorgulayan, araştıran, inceleyen, duyarlı ve bağımsız bireyler olarak yetişmeleri için, öğrencilerimizin merakıyla yola çıktığımız her öğrenme sürecinde, çocuk merkezli ve oyun bazlı etkin öğrenme yöntemleriyle sorgulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çift dilli eğitim programı ile dil gelişiminin temellerini atarken, bir taraftan da çocuklarımızın sosyal-duygusal gelişimlerini; yaratıcılık, hayal gücü ve mantıksal düşünme becerilerini destekliyoruz. Türk ve yabancı öğretmenleri ile aynı ortamı paylaşan öğrencilerimize dil edinimi için doğal bir ortam oluştururken, her iki dili de uygun şekilde kullanabilecekleri fırsatlar sunuyoruz. Uluslararası yaklaşımları baz aldığımız gözlem ve değerlendirmelerle, öğrencilerimizin bireysel gelişim ve öğrenmelerini takip ediyor; her öğrencinin öğrenme sürecinin özel olduğu bilinciyle hazırladığımız farklılaştırılmış eğitim planlarımız ile çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Müfredat dışı çeşitli branşlarda (jimnastik, dans, drama, müzik) sunduğumuz fırsatlar ile öğrencilerimizin farklı alanlarda becerilerini desteklerken, yeteneklerini de keşfediyoruz.

Yönetim Kadromuz


Vadistanbul International Pre-School Kampüs Müdürü

İletişim bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.