İK Politikamız

İK Politikamız

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ 

 

ÖĞRETMEN SEÇİM SÜRECİ

Öğretmen seçimlerinde 4 aşamalı bir sistem uygulanır..

Kurum içinde gereksinim duyulan branşlarda aranan ön yeterliliğe sahip olduğu düşünülenler, ön değerlendirme sonucunda mülakat için kuruma davet edilirler.

  • Aday öğretmen ilgili branşın bölüm başkanı ile mülakata alındıktan sonra, Eğitim Komisyonumuzun hazırladığı yazılı Akademik Sınavımıza katılır.
  • Aday öğretmene bölüm başkanı tarafından konu verilir ve demo ders sunumu yapması istenir.   
  • Bölüm Başkanı, Okul Müdürleri ve Müdür Yardımcılarından oluşan Biltes Eğitim Komisyonu aday öğretmen ile  sözlü mülakat yap
  • Mülakat sırasında Biltes Eğitim Komisyonu, adayın kurum misyon ve vizyonuna uygunluğunu, yapılması istenecek iş tanımına yönelik akademik ve profesyonel yeterliliğini değerlendirir. Mülakatın sonucu hakkında adaylara ger bildirimde bulunulur.

PERSONEL ALIM SÜRECİ

Özel Biltes Okullarında her yıl, yılın belli dönemlerinde personel gereksinimleri belirlenir. Personel ihtiyacının belirlenmesinde yeni oluşturulan ya da büyümekte olan bölümler, iç işleyiş sırasında yapılan performans değerlendirme sonuçları, idari nedenler, kişisel nedenler (askerlik, eş durumu, tayin, evlenme, il değişikliği, vb.) etken olmaktadır.

Personel alımlarında kurum WEB sitelerinden bilgilendirme ve duyurular yapar. Kurumumuza başvuruda bulunmak isteyen adaylar web sayfanızda yer alan başvuru formunu doldurabilir veya info@biltes.k12.tr adresine e-maille müracaat edebilirler.

Kurum içinde personel gereksinimi duyulan bölüm ve iş tanımına göre aranan ön yeterliliğe sahip olduğu düşünülenler ön değerlendirme sonucunda mülakat için kuruma davet edilirler.

 Ön elemeden geçen adaylar son aşamada ikinci bir mülakata alınıp değerlendirmesi yapılır.

Mülakat sırasında okul müdürlüğü, ilgili birim/bölüm yöneticileri başvuran kişinin kurum misyon ve vizyonuna uygunluğunu, yapılması istenecek iş tanımına yönelik profesyonel yeterliliğini saptarlar. Mülakatın sonucu hakkında adaylara ger bildirimde bulunulur.