AVRUPA BİRLİĞİ KA-2 Stratejik Ortaklıklar Projesi

“ACTIVATE! ACTIVe lessons And gamificaTion for bEtter social inclusion”

“Erasmus+ Proje web sitesi için tıklayınız.”

Kolejimizin Avrupa’dan partner okullarla 2017-2019 tarihleri arasında gerçekleştireceği Avrupa Birliği projesi için geri sayım başladı.

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı Ulusal Ajans’ın değerlendirmesi sonucunda hibe almaya hak kazanan projemiz ile öğrencilerimiz uluslararası deneyim ve sosyal proje kültürü edinecekler.

Kültürlerarası öğrenme, takım çalışmaları, sosyal dahil etme, dezavantajlı gençliğe yönelik çalışmaları içerecek bu proje sayesinde BİLTES’liler hem proje uygulama ve yazma kültürü edinecekler hem de ingilizcelerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Proje Türü: Avrupa Birliği KA2 Projesi (Key Action 2) Stratejik Ortaklıklar (Strategic Partnerships)

Proje Adı: ACTIVATE! ACTIVe lessons And gamificaTion for bEtter social inclusion

Proje Başlangıç: 01.10.2017

Proje Bitiş: 30.09.2019

Toplam Süre: 24 Ay

Proje Teması: Dezavantajlı durumda olan, kendini dışlanmış hisseden ve sosyal uyum sorunu yaşayan ortaokul öğrencilerinin; “Eğitimde oyunlaştırma”, “Akran Eğitimi”, “Aktif Öğrenme”, “Geleneksel Oyunlar”, “Sanat Faaliyetleri” gibi çalışmalarla sosyalleşmelerini ve okul hayatına dahil edilmelerini sağlamak ve akademik başarılarını arttırmak. Bu konularda eğitim metodları geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

Proje Koordinasyon ve İletişim: Ferhat Bilgin Önol ( ferhat.onol@biltes.k12.tr )

Partner Okullarımız: