Danışmanlık Bölümümüzün felsefesi, her öğrencinin kendi niteliklerine sahip olduğu bir birey olarak hitap etmektir. Ayrıca onlara kim oldukları ile ilgili yardımcı olmaktır.

Danışma Bölümünün amacı, öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin gelişim ve öğrenimine yardımcı olmaktır. Sadece kişisel ya da akademik zorluklarla karşılaşan öğrencilere değil, aynı zamanda okuldaki hayatları boyunca ihtiyaçlarına cevap vermeye de yardımcı olmayı planlıyoruz.

Danışmanlık Bölümünün odak noktaları şunları içerir:

  • Yeni öğrencilerin Biltes’e adapte olmaları için yardım etmek
  • Öğrenme güçlüklerine çözüm bulmaya katkıda bulunmak
  • Davranış güçlüklerini önleme veya çözme konusunda ebeveynleri ve öğrencileri yönlendirmek
  • Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini korumak ve onları izlemek, değerlendirmek ve desteklemek
  • Öğrencilerin problem çözme becerilerine sahip olmalarına yardımcı olmak
  • Öğrencilerin etkili iletişim becerileri geliştirmelerinde yardımcı olmak
  • Ebeveynleri çocuğun gelişim özellikleri hakkında bilgilendirmek ve bu konulardaki girdilerini araştırmak
  • Öğrencilerin kendi kendini gerçekleştirme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak
  • Bireysel ve grupla danışmanlık yapmak

YETENEK HARİTALARI

Biltes Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi olarak;

 Öğrenciler ile bireysel rehberlik uygulamaları sağlayarak,

– Öğrencilerin yetenek, ilgi ve yönelimlerini tespit ederek kendilerini tanımalarını sağlama

– Çocuklarının yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili olarak ailelere danışmanlık yapmak

– Öğrencilerin yetenek, ilgi ve yönelimlerini destekleyici eğitim almaları için yönlendirmeler yapmak

Her çocuğun yetenekli olduğu ve bu yeteneklerine uygun eğitim alma hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, öğrencilerimizin kendilerini mutlu ve başarılı hissettikleri alanlara yönlendirmek, uygulamış olduğumuz testler ile bize bu imkanı sağlıyor.

ÖĞRENCİ TANIMA ENVANTERİ

Biltes Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi tarafından oluşturulmuş olup, öğrencilerin genel gelişiminin yaşı düzeyinde olup olmadığına, geliştirilmesi gereken alanlar ile ilgili olarak bizlere yol gösteren ve ihtiyaca yönelik öğretim vermemizi sağlar.

 

KENDİMİ TANIYORUM ENVANTERİ

Öğrenim yaşamı boyunca öğrencilere onları çeşitli yönleriyle tanımayı amaçlayan birçok teknik ve testler uygulanmaktadır. Bu test ve tekniklerden elde edilen sonuçlar öğrencinin kendisini birçok yönüyle tanımasına, problemlerini daha iyi anlamasına, böylece isabetli seçimler yaparak gerçekçi kararlar almasına yardımcı olmaktır.

 

 MOXO DİKKAT TESTİ

Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir.

Öğrencinin dikkatinin hangi uyaranlardan etkilendiğini anlamaya ve buna uygun programlar oluşturmak amacı ile uygulanır.

 

KİME GÖRE BEN NEYİM TESTİ

Bu teknikte öğrencilere olumlu ya da olumsuz davranış özelliklerini betimleyen cümleler listesi verilir. Her öğrenci, listede yer alan özellikler açısından öğretmenlerinin, ailesinin ve arkadaşlarının kendisini nasıl biri olarak gördüğünü değerlendirir ve ilgili özelliğin karşısına işaretleme yapar. Öğrenci, kime göre hangi özelliklere sahip olduğunu ilgili özelliğin karşısına (X) işareti koyarak belirtmektedir.

Değerlendirmeler sonucunda öğrencinin kendisini nasıl algıladığı (olumlu-olumsuz), işaretlediği ifadelere göre belirlenir, işaretlemiş olduğu olumsuz ifadelerin sıklığına bağlı olarak kendini olumsuz algıladığı, başkalarının da olumsuz algıladığı düşünülen öğrenciler ile ilgili çalışmalar yapılır.

 

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

Öğrenci tanıma tekniklerinden biri olan cümle tamamlama testi, projektif testler arasında yer alır. Bireyin paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek istendiği zaman kullanılır.

 

 FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ

4-8 yaş aralığı çocuklara uygulanan Frostig testi, çocuğun görsel uyaranları tanıması, ayırt etmesi ve daha önceki deneyimlerle yorumlayabilme yeteneğini ölçümler. Okuma, yazma ve aritmetik becerilerin temelindeki görsel algılama sorunlarını keşfetmeyi destekler.