Danışmanlık Bölümümüzün felsefesi, her öğrencinin kendi niteliklerine sahip olduğu bir birey olarak hitap etmektir. Ayrıca onlara kim oldukları ile ilgili yardımcı olmaktır.

Danışma Bölümünün amacı, öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin gelişim ve öğrenimine yardımcı olmaktır. Sadece kişisel ya da akademik zorluklarla karşılaşan öğrencilere değil, aynı zamanda okuldaki hayatları boyunca ihtiyaçlarına cevap vermeye de yardımcı olmayı planlıyoruz.

Danışmanlık Bölümünün odak noktaları şunları içerir:

  • Yeni öğrencilerin Biltes’e adapte olmaları için yardım etmek
  • Öğrenme güçlüklerine çözüm bulmaya katkıda bulunmak
  • Davranış güçlüklerini önleme veya çözme konusunda ebeveynleri ve öğrencileri yönlendirmek
  • Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini korumak ve onları izlemek, değerlendirmek ve desteklemek
  • Öğrencilerin problem çözme becerilerine sahip olmalarına yardımcı olmak
  • Öğrencilerin etkili iletişim becerileri geliştirmelerinde yardımcı olmak
  • Ebeveynleri çocuğun gelişim özellikleri hakkında bilgilendirmek ve bu konulardaki girdilerini araştırmak
  • Öğrencilerin kendi kendini gerçekleştirme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak
  • Bireysel ve grupla danışmanlık yapmak