Biltes’te her öğrencinin değerli olduğuna inanıyoruz. Her çocuk farklıdır ve bu nedenle farklı ilgi ve destek değerlerine sahiptir. Bu sebeple Biltes Koleji, Biltes’in kendileri için doğru olduğundan emin olmak için kayıt yaptırmadan önce okula kabul edilen her çocuğuyla daima görüşmek istemektedir. Aynı şey ebeveynler için de geçerlidir. Bu nedenle, izlediğimiz bir yol var:

Birinci Adım: Akademik Değerlendirme (Anaokulu ve 1. Sınıf öğrencileri hariç)

Akademik değerlendirmenin ilk aşamasında, aday öğrenciler, matematik, İngilizce ve Türkçe’den oluşan bir sınava tabii olurlar. Bu test, çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve çocukların akademik düzeylerini, öğrenme modellerini ve bilgi işleme yöntemlerini ölçmeyi amaçlar.

İkinci Adım: Öğrenci Yetenekleri:

Öğrencilerin yaşlarına göre çeşitli testler yapılmaktadır, böylece sahip olabilecekleri özel yetenekleri tanıyor olabiliyoruz. Bu testlerin sonuçları anında ebeveynlerle paylaşılır.

Üçüncü Adım: Aile Beklentileri ve Hedefleri:

Biltes ailesi olarak, ebeveynlerimize de (çocukların birincil bakıcılarına) benzer yaklaşımlar sunarak öğrencilerimize daha yararlı olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle, kayıt işlemi sırasında bizi ziyarete gelmiş ailelerle 30 ila 40 dakika boyunca sohbet ederiz.