1. Biltes’te hem Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını hem de uluslararası çapta ünlü Uluslararası Bakalorya programını izliyoruz. Çocuğunuz her iki dünyanın en iyisini alır!
 2. Biltes’te, çocuklarımıza Türkçe’yi geliştirmelerini ve aynı zamanda İngilizce becerilerini geliştirmelerini öneriyoruz, böylece bu yabancı dil onlar için ana dile benzer hale geliyor. Cumartesileri ücretsiz olarak Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Almanca da sunuyoruz.
 3. Biltes’te, çocukların spor, bilim, okuma, dans, drama ve daha pek çok alana katılmalarına izin veren çok geniş ve çok heyecan verici bir kulüp çeşitliliğine sahibiz.
 4. Biltes’te, ebeveynlerle birlikte çalışmaya, böylece okulun ve ailenin birlikte aynı yönde ilerlemesine inanırız. Ebeveynlerin en uygun buldukları formatı e-posta, mektup veya SMS olarak gönderiyoruz ve ne yaptığımızı göstermek için Facebook ve Instagram kullanıyoruz.
 5. Sağlık ve beslenme.

IB

Uluslararası Bakalorya (IB), misyonuna sadık ve öğrenci odaklı, kâr amacı gütmeyen bir eğitim kuruluşudur.

IB, yaşları 3 ila 19 arasında değişen öğrencilere hızla küreselleşen bir dünyada yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için entellektüel, kişisel, duygusal ve sosyal beceriler kazandırmak amacıyla programlar sunmaktadır.

1968 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde kâr amacı gütmeyen bir eğitim kuruluşu olarak faaliyete geçen IB, 150 ülkede 5.000’den fazla okulla çalışarak yaşları 3 ila 19 arasında değişen 1.000.000’un üzerinde öğrenciye akademik hedefleri yüksek programlar sunmaktadır.

IB (Uluslararası Bakalorya) Programları

Biltes Eğitim Kurumları, PYP(ilk yıllar) programını uygulayarak, Uluslararası Bakalorya prensiplerini ve felsefesini temel alan, hedefleri yüksek olan bir müfredat uygularken aynı zamanda Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nın şartlarını eksiksiz olarak yerine getirir. Uygulanan eğitim programı ile öğrencilerimizde sosyal duyarlılığı, hoşgörüyü, farklılıklara saygıyı geliştirerek hem kendilerine, hem başkalarına yardım etmeyi ilke edinmiş bağımsız, özgüveni güçlü, meraklı ve yaşam boyu öğrenen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

PYP (İlk Yıllar Programı)

Uluslararası Bakalorya sisteminin ilk aşaması olan ve 3–12 yaş arasındaki çocuklar için uygulanan İlk Yıllar Programı (PYP — Primary Years Programme), genç öğrencileri yaşam boyu öğrenmeye önem veren aktif katılımcılar olarak geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak yetişmeleri için küresel öneme sahip eğitimler, alan eğitimleri, bilgi-beceri-davranış geliştirme eğitimleri gibi birçok eğitim verilir.

 

PYP Öğretim Programı

PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnek olarak tasarlanmış bir öğretim programına sahiptir. Genç öğrencilere, günümüzde ve gelecekte başarılı olmaları için gereken bilgi, kavram, beceri, tutum ve eylem gibi temel unsurların eğitiminin yer aldığı bir müfredat hazırlanır. Bu eğitimler hem geleneksel alan eğitimleri; matematik, fen, sanat, dil, sosyal bilimler, kişisel-toplumsal-bedensel eğitimler gibi alanları içerirken hem de disiplinler üstü eğitimleri içermektedir. Disiplinler üstü eğitimler içerisinde; kim olduğumuz, bulunduğumuz yer ve zaman, kendimizi ifade etme yollarımız, dünyanın işleyişi, kendimizi düzenleme biçimimiz, gezegeni paylaşmak gibi temalar işlenir. Bunlar dışında da çeşitli projeler, etkinlikler, zirveler, sergiler düzenlenir ve öğrencilerin aktif katılımı sağlanır.

Sonuç olarak IB İlk Yıllar Programı’nda şunlar hedeflenir:

 • Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamak
 • Öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik etmek
 • Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekleme
 • Öğrencilerin, uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmasına yardımcı olmak

 

 • PYP Öğrenen Profili

Tüm IB (Uluslararası Bakalorya) eğitim programlarında öğrenenler şu özelliklere sahip olmak için çalışırlar:

 • Araştıran-sorgulayan:Doğal meraklarını geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yürütme için gerekli becerileri kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer.
 • Bilgili:Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.
 • Düşünen:Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada inisiyatif sahibidirler. Mantığa ve ahlaka uygun kararlar verirler.
 • İletişim kuran:Bilgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar, ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.
 • İlkeli:Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler.
 • Açık görüşlü:Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.
 • Duyarlı:İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar.
 • Risk alan:Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler.
 • Dengeli:Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.
 • Dönüşümlü düşünen:Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.