PYP(Primary Years Program) Nedir?
Daha iyi ve huzurlu bir dünya ortamı oluşturma hedefiyle; 3-12 yaş arası öğrencileri düşünmeye yönelten, merak uyandıran, bilgi ve birikimlerini hayata aktarma ve bu yönde sorgulamalarını amaç edinmiş uluslararası bir öğrenme ve öğretme modelidir. Bu program, dünyanın her köşesinden öğrencileri; empati yeteneği gelişmiş, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.

PYP’nin Amacı
Tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak, daha iyi ve huzurlu bir dünya ortamı oluşturmaya yardımcı olan, uluslararası vizyona sahip bir dünya vatandaşı yetiştirmek, bu öğrenme / öğretme modelinin asıl amacıdır. PYP modeli, bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların geliştirilmesi gerektiğini savunur.

PYP, 3 ögenin bütünleştiği bir programdır;
1. Ne öğrenmek istiyoruz? (Yazılı müfredat)

2. En iyi nasıl öğreniriz? (Öğretilen müfredat)

3. Ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz? (Değerlendirilen müfredat)

PYP ile Dil
İletişim kurma ihtiyacı içgüdüseldir. Dilin gelişimi ise bu iletişim kurma ihtiyacına temel teşkil eder; düşünme ve anlama etkinliğimizi destekleyerek daha da ileriye taşır. PYP’de dil öğretiminin önceden belirlenmiş, kuralcı bir model ile yapılmasından çok, öğrencinin geçmişteki deneyimlerine, ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına hitap edecek şekilde gerçekleşmesi gerektiğine inanılır.

PYP ile Matematik
Günlük hayatın bir parçası olarak kullanılan matematiğin, öğrencilere belirli ve sabit bir bilgi bütünü olarak aktarılmasındansa, gerçekçi ve konuyla ilişkili bağlamlarda öğretilmesi gerekmektedir. Bunu yaparken de öğrencilerin kişisel deneyimlerini, anlayışlarını ve bilgilerini keşfetmeleri için uygun ortam oluşturulur.

PYP ile Fen ve Teknoloji
PYP’de fen ve teknoloji, doğal dünyanın biyolojik, kimyasal, fiziksel yönlerinin ve bu yönler arasındaki ilişkinin keşfedilmesi olarak kabul edilir. Fen bilgisi anlayışımız; öğrenenlerin dünyayı bilimsel açıdan değerlendirmelerini sağlarken, bilimsel merakı ve yaratıcılığı da özendirir. Bu sayede öğrencinin dünyayı anlamasına yardımcı olur. Bilimsel bilgi üzerinde dönüşümlü düşünme sayesinde öğrenciler, eylemlerinin kendileri, başkaları ve dünya üzerinde yarattığı etkiye dair sorumluluk duygusu geliştirirler.

PYP ile Sosyal Bilgiler
PYP, sosyal bilgiler dersinde öğrencileri; kendileri, başkaları ve giderek daha küresel hale gelen toplumdaki yerleri hakkında derinlemesine bilgi edinmeye yönlendirir. Öğrencilere, insan davranışlarını ve hareketlerini gerçekçi, nesnel ve duyarlı biçimde inceleme/düşünme fırsatı tanır. Bu nedenle, sosyal bilgiler ile ilgili deneyim, yaşam ve öğrenme hakkında temel sorulara kapı açar.

PYP ile Sanat
Sanat, PYP’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerin kendileriyle ilgili keşifler yaptıkları, bir anlam çıkardıkları ve çevrelerindeki dünyayı anlamalarında onlara yardımcı olan güçlü bir iletişim şeklidir. Sanat, öğrencilere çok çeşitli fırsatlar ve yollar sunarak deneyimlerine yanıt verilmesini; tarihi, toplumsal ve kültürel bakış açılarının ele alınmasını sağlar. Sanatla, sanat hakkında bir şeyler öğrenmek, çocuğun bir bütün olarak gelişiminde temel teşkil ederken; yaratıcılığı, eleştirel düşünmeyi,problem çözme becerilerini ve sosyal etkileşimlerini de teşvik eder

PYP ile KTBE (Rehberlik ve Beden Eğitimi)
PYP’de kişisel, toplumsal ve bedensel eğitim (KTBE) bireyin esenliğiyle ilgilidir; bunu da bu esenliğe katkıda bulunacak kavramların, bilgilerin, tutumların, becerilerin yaygınlaştırılmasıyla ve geliştirilmesiyle gerçekleştirmeyi öngörür. Bu model; kişinin kendini anlamasına, başkalarıyla ilişkiler geliştirip sürdürmesine, aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına katkı sağlar. Yaşam boyu öğrenenler olarak bizler, yaşamlarımızdan ve içinde yaşadığımız dünyadan anlamlar çıkarmaya çalışır; bunu da anlamlar oluşturarak, kavramları keşfederek ve anladıklarımızı gözden geçirerek yaparız. Yaşam boyu öğrenenler, öğrenmeye karşı olumlu bir yaklaşım sergilerler. Eleştirel ve yaratıcı düşünme için stratejiler geliştirip hayata geçirir, sorgulamalara katılır, bağlantı kurar ve farklı bağlamlarda yeni öğrenme becerilerini uygulamalarına yansıtırlar.