• LGS ŞAMPİYONLARI YETİŞTİRİYORUZ!

  Okulumuzda ulusal sınavlara hazırlık 4. Sınıftan itibaren başlar ve 8. Sınıfa kadar artarak devam eder.

  4-5-6-7 ve 8. Sınıflarımıza her hafta Pazartesi günleri KTT( Konu Tarama Testi) uygulanır.

  5,6 ve 7. Sınıflar ayda 2 deneme sınavına, 8. Sınıflar LGS hazırlık yılında olma sebebiyle sene boyunca 70 tane deneme sınavına dâhil olurlar. Okulumuz aynı zamanda ÖZDEBİR VE TÖDER yayınlarının sınav merkezi olması sebebiyle, öğrencilerimiz Türkiye geneli değerlendirmeye de tabi tutulur.

  Yapılan sınavların soru çözüm videoları aynı gün öğretmenlerimiz tarafından çekilerek dijital portalımıza yüklenir, veli ve öğrencilerimizle paylaşılır.

  7 ve 8. Sınıf öğrencileri cumartesi günleri sınav destek programına dâhil olurlar. Bu günlerde okula gelmek zorunludur. Ara tatillerde öğrencileri okula devam eder, öğleye kadar derslere katılır, öğleden sonra deneme sınavına alınırlar. 5 ve 6. Sınıflar cumartesi günleri İngilizce kurslarına ve kulüp derslerine katılım gösterirler.

  3D EĞİTİM

  3 boyutlu ve Türkçe eğitim videoları ile derslerin zenginleştirilmesi sayesinde derslere olan ilginin artışı ve ilginin tüm ders boyunca devam ettiği 3D eğitim salonlarında öğrencilerimiz gerçeğe yakın olan bu ders deneyimi sayesinde anlama ve hatırlama oranları çok ciddi yükselir.

  Derslerimizde; Simülasyonlu ve 3 boyutlu eğitim içerikleri, Matematik ve Fen konularının gerçeğe yakın canlandırmaları ve arttırılmış gerçeklik teknoloji ile ders konularının görsel ve işitsel olarak pekiştirilmesi sağlanır.

  EĞİTİM KOÇLUĞU SİSTEMİ

  Ortaokulda uyguladığımız eğitim koçluğu sisteminin amacı, öğrenciye çalışma alışkanlıklarını, kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde düzenlemeyi öğretmek, motivasyonu sürekli yüksek tutmaktır.

  Test tekniklerini öğreterek merkezi sınavlardaki başarısına katkıda bulunur. Eğitim koçu öğrencinin PDR birimi ile de sağlıklı yol almasını sağlar.  Veli ve öğrenci için bir çözüm ortağıdır, okul ile ev arasındaki iletişimin sürekli ve etkin olmasını sağlar.

  ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

  Öğrencilerimizin akademik gelişimleri analiz edilerek bireysel kazanımları özenle değerlendirilir. Hedeflere hangi düzeyde ulaşıldığını, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğu tespit edilir. Alınan sonuçlara göre kazanın eksikliklerine yönelik etüt planlamaları yapılır.

  Biltes Okulları ölçme-değerlendirme ilkeleri çerçevesinde, öğrencilerin akademik gelişim sürecini izlemek için yapılan çalışmalar arasında;

  • Hazır Bulunuşluk Sınavları
  • Haftalık Kazanım Değerlendirme Sınavları
  • Aylık Genel Değerlendirme Sınavları
  • Bireysel Telafi Çalışmaları
  • Ulusal Sınavlara Hazırlık Çalışmaları yer alır.