JAPON KÜLTÜRÜ DERSİ : Japon eğitim sistemi çalışkanlık, bireyin kendisini sorgulaması ve düzenli çalışma alışkanlıklarının edinilmesinin gerekliliği üzerine kurulmuştur. Biz de kurumumuzda Japon felsefesinin bu olumlu özelliklerini; disiplin, çalışkanlık, saygı ve benzeri kavramları her yaşa uygun etkinlik ve içeriklerle öğrencilerimize kazandırmaya çalışmaktayız.

 

ÇOCUK YOGASI: Düzenli yoga yapan çocuklar zihin ve beden arasında bağ kurma konularında kendilerini geliştirirler, bu da çocukların özgüvenlerini geliştirir, artmasını sağlar.

-düzenli yoga yapan çocuklarda beden esnediği için sağlıklı bir bedenleri olur .

– yoga çocuklarda vücut koordinasyonunun oluşmasına zemin sağlar, fiziksel olarak güçlenirler, iç organların düzenlemesi ( örn: twist pozlar bağırsakları çalıştırır ) bağışıklık sistemini güçlendirmesi uyku sorunlarında azalma gibi etkiler gözlemlenir.

 

 ADABI MUAŞERET:  Adab-ı muaşeret kuralları, bir arada yaşayan insanların birbirlerine nazik, kibar davranmalarını sağlayan bilgilerdir; bir anlamda görgü kurallarıdır.

İnsanların birbirlerine davranış biçimleri dün de olduğu gibi günümüzde de ister-istemez bir görgü kuralı şeklinde ortak paydada buluşan değerler sistemini oluşturuyor.

Gündelik yaşamımızdaki kişilik saygınlığını pekiştiren, ve iletişim güvenliğini arttıran ortak değerleri bu dersimizde uygulamalı olarak öğrencilerimize aktarıyoruz.

 

DRAMA: Drama; bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir yaşantıyı ya da bir fikri tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun veya oyunlar geliştirerek canlandırmaktır. Drama herhangi bir konuyu; doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. 

 

  • Drama yaşantısının somut olarak duyumsanmasıyla soyut ve etik kavramları anlamlandırır.
  • Özgüven kazanarak kendilerini doğru ifade eder.
  • Drama yoluyla yaratıcılıklarını ve estetik duygularını geliştirir.
  • Algı alanını genişletip ilgi ve yeteneklerini geliştirir.
  • Kendileri ve çevreleri ile iletişim ve etkileşim kurar.
  • Drama yoluyla anlama, anlatma, dinleme ve imgelem gücünü geliştirir.
  • Gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını ve imgelemlerini drama tekniklerini kullanarak ifade eder.
  • Kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresinde olup bitenlere karşı duyarlı ve bilinçli olur.

 

SATRANÇ: Satrancın akademik performans ile doğrudan ilişkili olduğunun ortaya çıkması, eğitim sisteminde önemli bir yer almasını sağlamıştır. Satranç çocukların yeteneklerini farkına varmalarına, geliştirmelerine ve zekalarını daha etkili bir şekilde kullanmalarına da katkıda bulunmaktadır. Bunların yanı sıra satranç çocukların planlama, seçenekleri değerlendirme, imgeleme, odaklanma, analiz, öngörü ve kuramsal düşünme gibi becerilerinin gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Satranç çocuklarda motivasyonu yükselten, davranışların düzelmesine yardımcı olan, özgüveni ve katılımcılığı artıran; kolay öğrenilen ve her yaşa hitap eden bir spordur. Satrancın en büyük avantajı çocukların zekalarını ve becerilerini geliştirirken keyifli vakit geçirmelerini de sağlamasıdır.

KODLAMA: Günümüz şartlarında sürekli gelişen yeni iş kollarına uygun bireyler yetiştirmek amacıyla Biltes Kolejinde anaokulundan 7.sınıfa kadar kademeli olarak sınıf seviyesine uygun özel hazırlanmış eğitim programlarımızla öğrencilerimize temel bilgisayar eğitimi, bilgisayarlı, bilgisayarsız kodlama, tasarım, robotik, yazılım ve network eğitimleri verilmektedir.