Bilim:
Çocuklarımız doğaları gereği araştırma ve keşfe ilgi duyarlar. Bu nedenle, Biltes’te öğrencilerimize sadece teorik bilgi sunmamakta, merakla dolu ilgilerini karşılamak ve kitaplarda öğrendiklerini günlük yaşama uygulamak yoluyla öğrenmelerini teşvik ediyoruz.

Teknoloji:
Dijital medya teknolojisi, öğrencilerin aktif öğrenme süreçlerini kullanmaları için fırsatlar sağlamak için tüm müfredatta yer almaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz daha hızlı bilgi bulabilir ve öğrenmelerini hızlandırabilirler.

Eğitim:
Eğitim programımız çağın birçok felsefesinden esin kaynağı alır. En önemli hedeflerimizden biri, çocuklarımızın kendileri için öğrenmelerine, karar vermelerine ve kendi kendini kontrol etmelerine yardımcı olmaktır. Toplumda insan değerlerinin rolü çok büyüktür. Bunun önemli bir unsuru, erken yaşta aile ortamı ile başlar ve okul yıllarında devam eder. Zihniyet, değerler, anlayış ve gelişim yetenekleri henüz olgun olmadığından, küçük çocuklar kendi değerlerini oluşturamazlar. Bunlara okulda eğitim yoluyla ulaşılıyor. Bu nedenle, çocuklarımızın bu yaşta her zaman doğru değerlerle ilişki kurmalarını sağlamak zorundayız.

Sanat:
Öğrencilerimiz kendilerini ifade edebilme ve yaratıcı becerilerini sanat atölyelerine uygulayabilme imkânı buluyorlar. Kendi çalışmalarını çeşitli medya ve materyallerde tasarlama şansı verilir. Ayrıca sanat alanındaki diğer konuları kendi sanatlarına entegre etmeyi ve sanat atölyesinde vaktiyle kendi ve diğer kültürlerini keşfetmeyi öğrenirler.