fbpx

Biltes Koleji Üstün Zekalılar Ve Yetenekliler Eğitimi

%100’e kadar burs oranlarıyla akademisyenlerin belirlediği kriterler doğrultusunda üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler alınacaktır.

Sınıflar özel üst sınıf şeklinde oluşturulacak ve sınıf mevcudu sayısı en fazla 15 öğrenci ile sınırlandırılacaktır.

Üstün zekâlı ve yetenekliler sınıflarına ilişkin programlar aşağıdaki şekilde ilerletilecektir;

  1. Üstün zekâlı ve yetenekliler için 4-12 yaşta en çok geliştirilmeye çalışılan üç beceri mevcuttur. Bunlar yaratıcılık, eleştirel düşünme ve sosyal-duygusal gelişimdir. Bu sebeple bu üç ders programa ek zenginleştirme dersi olarak konulacaktır. Bu derslerin programları Üstün Zekâlılar Ağı kurucusu akademisyenler tarafından hazırlanacaktır. Programlar konusunda öğretmenler eğitilecek, dersler akademisyenler ve öğretmenler tarafından birlikte yürütülecektir. Ayrıca uygulamalar mikro-teaching yöntemi ile kayıt altına alınarak, öğretmenlerin öz değerlendirme sürecine katkıda bulunulacaktır.
  2. Yaratıcılık, Eleştirel düşünme ve Sosyal-duygusal gelişim programları sayesinde öğretmenler yaratıcılık, eleştirel düşünme ve sosyal-duygusal gelişim derslerini uygulamalı olarak görecek ve bu alanlarda etkinlik üreteceklerdir. Yaratıcılık derslerinde öğrencilerin yaratıcılıkları; yaratıcılığa ilişkin akıcılık, esneklik, özgünlük ve zenginleştirme gibi yetenekleri geliştirilecek bunun yanında öğrencilere beyin fırtınası, sinektik, SCAMPER, altı şapkalı düşünme tekniği, yaratıcı zıt düşünme tekniği, yaratıcı sorun çözme tekniği gibi teknikler öğretilecektir.  Eleştirel düşünme becerileri derslerinde ise tanımlama (şekilleri ve sözcükleri tanımlama), benzerlik farklılıkları bulma (şekiller ve sözcüklerin benzerlik ve farklılıklarını bulma), sıralama (şekilsel ve sözel sıralama), sınıflandırma (şekilsel ve sözel sınıflandırma), tematik çalışmalar kapsamında tanımlama, yönerge takip etme, yönerge oluşturma, benzerlik ve farklılıkları bulma, örneklendirme, sıralama, çıkarımda bulunma, mantıklı soru sorma, sınıflama, analoji bulma, varsayımları tespit etme, araştırma, sorgulama, çözümleme ve değerlendirme basamakları üzerine etkinlik kağıtları, örnek olay ve videolar üzerinden çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda öğrencilere Hilda Taba eleştirel düşünme stratejileri de öğretilecektir. Sosyal Duygusal Gelişim dersleri ise farklılıkları ve kendini kabul, düşünce ve davranışlar, duyguları tanıma ve ifade etme, etkili iletişim kurma, problem ve çatışma çözme modülleri etkinlikler üzerinden, drama odaklı ve günlük gözlemlere dayalı olarak ele alınacaktır. Bu doğrultuda öğrencilerin kabul, empati, duygu ve öfke kontrolü, etkili iletişim ve problem çözme gibi becerileri geliştirilecektir.
  3. Üstün yetenekli öğrencilere yönelik yukarıda bahsedilen beceriler de kullanılarak, bu beceriler eğitim programına (üç temel ders Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi) entegre edilerek; dikey ve yatay zenginleştirmeler yapılacak buna göre üstün zekâlı ve yetenekli çocuklarımızın ek bilgi ihtiyacı ve zihinsel meşguliyet ihtiyaçları da giderilecektir. Ayrıca her çocuğun ihtiyacına yanıt verebilmek adına sınıf içinde farklılaştırma yapılacak, bu kapsamda öğretmenlere ‘’zenginleştirme’’ ve ‘’farklılaştırma’’ konularında eğitimler verilecek ve ders planları hazırlatılacaktır.
  4. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yönelik, düzenli olarak özel destek verilecektir.
  5. Biltes Koleji’nde verilen eğitim ve gerekçesini paylaşmak üzere ve farklı başlıklarda veli eğitimleri yapılacaktır.

 

Hazırlayan: Dr. Öğretim Üyesi Ayşin KAPLAN SAYI

Uzman Muharrem SUR

Uzman Erbin SOYGÜR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir